GDPR

GDPR – Dataskyddsförordningen – Hälsokällan CreaDiems policy om personuppgiftshantering.

Vi skyddar dina personuppgifter! GDPR, General Data Protection Regulation, är en ny EU-förordning som börjar att gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL).

Kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter har skärpts. Hälsokällan CreaDiem anser att det är viktigt att du som kund känner dig trygg i hur vi hanterar dina uppgifter. Här nedanför följer information om hur vi hanterar dina uppgifter;

  • Den information vi samlar in är de uppgifter om dig som du själv lämnar i samband med kontakt med oss, det vill säga: namn, adress, mejladress, telefonnummer och person- och eller organisationsnummer.
  • Vi använder den insamlade informationen för att kunna utföra vårt uppdrag gentemot dig som kund både vad gäller administrativa och praktiska spörsmål och för att vi ska kunna kommunicera med varandra.
  • Vid utskick till dig används de kontaktuppgifter som du har lämnat till oss. Utskick skickar vi till de som så önskar och de kan innehålla information om vår verksamhet, nyheter, regler, villkor och förmåner. Om du har meddelat att du inte vill fortsätta att få information respekterar vi detta.
  • Det finns ingen lag på att vi massörer/terapeuter måste föra journal men enligt Etiska rådets riktlinjer, Kroppsterapeuternas förbund och försäkringsbolagets krav så rekommenderar dom det starkt. Både för din och vår säkerhet. Journalerna sparas på säkert sätt för att förhindra obehöriga att få tillgång dom.
  • Vi lagrar de personuppgifter du lämnar när du blir kund hos oss i en period om maximalt ett år efter att Du avslutat vår kundrelation. Undantag görs i de fall där en lag kräver att informationen sparas längre, exempelvis vad gäller bokföringslagen.
  • Vi delar inte dina uppgifter med tredje part.

Back to Top