GMP & Kvalité – varför de’?!

Lite filosoferande blandat med fakta ….

När man ser info som SVT Nyheter & Vetenskaps 2 minuter korta upplysande film är det inte utan att man förstår varför kvalité kostar…. enligt denna artikel har de flesta vitaminer som säljs, sitt ursprung ur petroleumindustrin, från tex asfalt och aceton!

… och när man sedan gör forskning och ”pekar på” att vanliga näringsämnen så som vitaminer och mineraler är farliga eller inte ger effekt …. hmmmmm – samtidigt som många människor idag mår mycket bättre av att få i sig bättre näring…. hmmmmmm ja då kan man börja fundera – vill man människan väl?!

Helt galet – eller hur?!

Ska man använda sig av näringstillskott skall de vara s.k wholefood kosttillskott med sin bas ur växtriket och hålla GMP standard – minst!

När jag började förstå vad GMP och kvalitetssäkring innebar så började jag att fundera på varför det inte ligger krav på alla kosttillskott (och komponerade livsmedel med för den delen) att ha GMP standard….. och idag vill jag inte använda något annat än kosttillskott med minst GMP!

  • Har du kollat in den 2 min korta SVT filmen här i början?
  • Hur är det med de kosttillskott du har hemma?
  • Vilket ursprung har de?
  • Är de tillverkade med, minst, GMP standard?
Många känner till att läkemedel kontrolleras enligt GMP-standard och för de flesta länder som importerar läkemedel gäller att producenten ska kunna uppvisa GMP standard för sina produkter. Det är ju verkligen viktigt att läkemedlet inte innehåller något annat än det som ska vara i och att det varken är starkare eller svagare än den styrka som anges….
Vad är GMP?
Good Manufacturing Practice betyder god tillverkningssed och förkortas GMP. GMP är ett regelverk för kontroll och säkerhet under hela tillverkningsprocessen och omfattar allt från råvarans kvalité, leden i tillverkningsprocessen till packningsprocessen. Läkemedel, hudvård, livsmedel och hälsokost kan omfattas av GMP.Good Manufacturing Practice syftar både till produktionen och till kvalitetskontrollerna (enligt EU-GMP riktlinjer).
Varför GMP
Syftet med GMP är att säkerställa att de krav som ställs på produkten uppfylls genom ett systematiskt arbete för att förhindra sammanblandningar och föroreningar och möjliggöra fullständig spårbarhet av råvaror, förpackningsmaterial och slutprodukt. Alla produktserier som tillverkas får ett batchnummer och skall sparas för spårbarhet om något i framtiden skulle visa sig vara fel.Eftersom de hygieniska kraven för att tillverka läkemedel, livsmedel, kosttillskott och kosmetiska produkter med GMP standard, är höga innebär det att produktionen ska ske i lokaler specifikt anpassade för denna tillverkning. GMP ställer höga krav på tillverkarens noggrannhet och ska förhindra att felaktiga produkter kommer ut på marknaden.Källa om GMP, finner du här Jag filosoferar vidare …. GMP standard har dock inget med naturligt innehåll att göra utan handlar i stort sett om att produktionen skett med korrekt förfaringssätt, korrekta hygieniska former, rätt mängd och innehåll i förhållande till varudeklarationen och att innehållet är spårbart (batch).

Att tillverka under GMP standard är kostsamt och säkert en anledning till att många kosttillskott inte tillverkas med detta förfarande. Vad jag hört är det endast 12% av världens kosttillskott som tillverkas under GMP standard!

Alltså har de flesta närings- och kosttillskott inte samma stränga krav på sig och det kan tex. innebära att de kan innehålla;

1) mer aktiv substans än deklarerat – risk för överdosering

2) otillbörliga ämnen, så som tex bakterier (pgr av bristande hygien eller dålig ventilation), restprodukter från tidigare produktioner av andra produkter, tungmetaller, mögel eller t.o.m. innehålla läkemedelssubstanser för att ”krydda” effekten

3) mindre aktiv substans i än deklarerat – kunden köper något den tror sig få

För de företag som tillverkar produkterna vi är återförsäljare åt, är effekt, kvalité, renhet och säkerhet av största vikt! 

Tack HerbaPlus, PM International och UneCare!

Ett företag, PM International har tex satsat lite extra på kvalité, säkerhet och effekt. De har även satsat på extra hög biotillgänglighet, dvs att genom en patenterad metod kallad NTC (Närings Transport Koncept) säkerställa ett unikt högt näringsupptag. Genom blå vattenlösliga näringsämnen och synergieffekt kan 95-98% av produkten absorberas i jämförelse med ca 40% upptag av andra produkter med naturligt ursprung och god kvalité. Vattenlöslighet ger också ett säkert och balanserat upptag eftersom överskott lämnar kroppen via urinen. Dag för dag finns olika behov för olika ämnen och genom synergieffekt och vattenlöslighet reglerar kroppen detta själv. Genom vattenlöslighet sker upptaget dessutom  tidigt i matsmältningskanalen, utan att belasta levern eller försvåras pgr av dåligt näringsupptag.

  PM International kan garantera högsta kvalitet, renhet och säkerhet genom produktion enligt strängaste GMP riktlinjer (högsta internationella produktions-standard) och DIN ISO 9001 certifiering. DIN ISO 9001 är riktlinjer för bla livsmedelstillverkning. Det innebär att det görs stränga kontroller av samtliga råvaror och av färdig produkt. hållbarhetstester, mikrobiologiska tester, tungmetalltester, tester mot bekämpningsmedel, ogräsmedel, mögelsporer, svartmögel och annan kontaminering och mycket mer, utförs av produktens tillverkare. Dssa tester och analyser är inget krav eller vedertagen praxis när det kommer till kosttillskott men då företaget bakom produkterna är väldigt måna om att erbjuda säkra och trygga produkter, har de valt att lägga sig på absolut högsta premium-nivå.

PM International har även satsat på att dopingsäkra sina produkter Cologne liste för att det skall vara säkert för elitidrottare och är det säkert för dem måste det ju vara supersäkert för oss vanliga motionärer!

En ytterligare kvalitetssäkring är att det oberoende kontrollorganet TÜV Syd, nu har godkänt PM Internationals näringstillskott. Det är det första och hittils enda näringstillskottett i världen som fått TÜV Syds godkännande.

TÜV Syd kan man enkelt förklara att de kontrollerar att alla tidigare kontroller utförts korrekt. Detta garanterar premium kvalitét och att produkterna garanterat är fria från mögel, tungmetaller, otillbörliga ämnen och att det som deklarerats på innehållsförteckningen stämmer samt att den information PM International lämnar ut är korrekt.

Produkterna kan inte släppas till försäljning om inte resultaten av alla dessa analyser håller högsta standard!

Vi känner inte till något annat företag som satsat så mycket på kvalité och säkerhet!

Tack PM International!