om Homeopati

Homeopati är en välbeprövad 200-årig medicinsk behandlingsmetod som utgår från grundtanken att varje organism har en inneboende förmåga till självläkning och kan användas för behandling av såväl människa som djur.

Det grundläggande tankesättet för homeopatin är likhetsprincipen ”Simila similibus curentur”. Detta betyder ”liknande botar liknande”, dvs varje substans som kan producera ett visst antal symptom hos en frisk organism också kan användas för att bota samma symptom hos en sjuk organism.

Klassisk homeopati är en behandlingsmetod som stimulerar organismens egna försvarsmekanismer och kan hjälpa att hitta tillbaka till balans och välmående, så som det ”ska” vara!

Varför klassisk homeopat?

Behandlingen anpassas individuellt för just dig och utgår ifrån samtliga av dina symtom, såväl ditt fysiska, emotionella och mentala mående. Homeopatin kan därigenom behandl ohälsa/obalans från grunden.

Hur går det till

Det första mötet bokas för 1,5-2 timmar. Då går homeopaten grundligt igenom ditt mående och din sjukdomshistoria.

Du får berätta om när besvären uppstod, hur de yttrar sig, vad som lindrar eller förvärrar.

Då homeopatin ser till hela människan får du även berätta om känslor och tankar, och om tidigare händelser i ditt liv som eventuellt påverkar ditt mående.

En bedömning görs av den samlade informationen och ett homeopatiskt läkemedel rekommenderas.

Detta skall intas i munnen, antingen som några små piller eller en liten tablett som får smälta under tungan, eller som droppar.

En uppföljning görs inom 4-6 veckor då homeopaten gör en bedömning av hittils uppnått resultat och fortsatt behandling.

Gäller behandlingen mer akuta besvär görs uppföljningen redan dagen eller dagarna efter det första besöket.

Kom ihåg att det finns inga mirakelkurer! Har du lidit av mångåriga eller sk kroniska besvär kan det ta några år av upprepade behandlingar tills du uppnår ditt optimala välmående.

Är du däremot i grunden en ganska frisk person eller det är ett nytillkomna problem finns chansen att du snabbt kan bli som vanligt igen.