Casada Cellumax & Magneton

Casada Cellumax Infraröd massage
Vibrationsmassage för egenvård med infrarött ljus och värme för djupverkande effekt och ökad cirkulation vid spända och hårda muskler. 2 olika utbytbara huvuden och steglös vibration.

Infrarött ljus verkar även smärtlindrande, antiinflammatoriskt även anticellulit.
Axlar, skuldror, nacke (låg hastighet), rygg, armar, händer, säte, lår, vader och fotsulor kan behandlas.

Casada infraröd massage finns att prova i väntrummet.

Mer info på http://www.casada.co.uk/massage/massage-tools/cellumax.html

 

Magnetbehandling Magneton, 5 – 20 min.

Vibrationer i kombination med magnet och Infrarött ljus för ökad cirkulation och energi, snabb smärtlindring, läkning och återhämtning av mjukdelsvävnad.

Mer info: www.themagneton.co.uk/The-Magneton.html