Mer om KiFlow

Historik
Japanen Dr Yoshio Nakatani var den förste att finna ut ett sätt att mäta och stimulera meridianernas elektroimpulser, detta var så sent som 1950. 1956 sände Kinesiska myndigheter några av sina läkare till Dr Nakatani för att studera Ryodoraku-metoden. Därefter infördes metoden i medicinsk utbildning i Kina. 1981 ansökte WHO om att starta utbildningen på Cuba och 1984 introducerades,
på inrådan av Ryska myndigheter, Ryodoraku-metoden i deras medicinska utbildning.

Instrumentet KiFlow marknadsförs av Norska HerbaPlus det är HerbaPlus som står för utbildningen här i Norden.