KiFlow – Färgljusterapi/frekvensterapi

KiFlow 1

KiFlow har sitt ursprung i den österländska medicinen och kallas även för Ryodoraku-terapi RYO = god, DO = elektrisk/ledande, RAKU = linje

Ett mätinstrument används för mätning på specifika akupunkturpunkter och informationen tolkas av ett dataprogram. Resultaten visas liksom förslag på åtgärder för att lindra olika obalanser och tillstånd. I stället för nålar används färgljusterapi eller små plåster med metallkulor, vilka fästs på, av programmet, rekommenderade akupunkturpunkter. Även frekvensterapi enligt RIFE och Hulda Clark kan användas.

KiFlow mäter:
– Organens energi och energiflöde
– Finner blockeringar i energiflödet
– Visar Yin och Yang på båda sidor
– Visar grafer med kolumner och tal som visar organens
funktion och energiflöde i förhållande till 5-elements teorin
– Registrering av visuella observationer

 KiFlow visar status för:
– Autonoma nervsystemet
– Mental balans
– Metaboliskt (näringsupptag, matsmältning och utsöndring)
– Muskulatur och skelett
– Symptom av hälsomässiga obalanser

Behandlingsförslag och beskrivning av behandling
Jämför flera tester med varandra för att se hur fysiologiska svar förändras och övervakar resultatet av behandlingsprocessen.

KiFlow3
Behandlingsprogrammet visar:
– TCM rekommenderade behandlingar utifrån testresultat och 5-elementsteorin
– TCM rekommenderade HerbaPlus produkter
– TCM rekommenderade akupunkturpunkter
– TCM rekommenderad färgljusterapi
– Rife, färdiga frekvensprogram anpassade för att, om möjligt, lindra olika obalanser och hälsoproblem, tex förekomst av parasiter, energiproblem, mage- tarm problem, värk mm.
Vill du läsa mer om KiFlow, klicka här

Information och bokning: 0731-81 21 81

Priser och upplägg, klicka här: Prislista