KiFlow – Nålfri akupunktur

KiFlow 1

KiFlow har sitt ursprung i den österländska medicinen och kallas även för Ryodoraku-terapi RYO = god, DO = elektrisk/ledande, RAKU = linje

Ett mätinstrument, kallad KiFlow, används för att, via specifika akupunkturpunkter mäta motstånd och energiflöde i meridiansystemet. Informationen tolkas därefter av ett dataprogram.

Man kan då titta efter ”Fullhet” = överskott och ”Tomhet” = underskott av energifördelningen i meridiansystemet. Då meridiansystemet leder energi till olika organ och funktioner kan man utläsa av de olika värdena vilka obalanser i form av underskott, överskott eller blockeringar som kan ge upphov till olika symptom.

Resultaten visas upp på skärmen, liksom förslag på åtgärder för att lindra olika obalanser och tillstånd. I stället för nålar används färgljusterapi eller akupunkturplåster (små plåster med metallkulor), vilka fästs på, av programmet, rekommenderade akupunkturpunkter.
Även frekvensterapi enligt RIFE kan användas.

KiFlow mäter:
– Organens energi och energiflöde
– Finner blockeringar i energiflödet
– Visar Yin och Yang på båda sidor
– Visar grafer med kolumner och tal som visar organens
funktion och energiflöde i förhållande till 5-elements teorin
– Registrering av visuella observationer

 KiFlow visar status för:
– Autonoma nervsystemet
– Mental balans
– Metaboliskt (näringsupptag, matsmältning och utsöndring)
– Muskulatur och skelett
– Symptom av hälsomässiga obalanser
(Detta håller jag på att lära mig mer om under 2020)

Behandlingsförslag och beskrivning av behandling
Jämför flera tester med varandra för att se hur fysiologiska svar förändras och övervakar resultatet av behandlingsprocessen.

KiFlow3
Behandlingsprogrammet visar:
– TCM rekommenderade behandlingar utifrån testresultat och 5-elementsteorin
– TCM rekommenderade HerbaPlus produkter
– TCM rekommenderade akupunkturpunkter
– TCM rekommenderad färgljusterapi
– RIFE, färdiga frekvensprogram anpassade för att, om möjligt, lindra olika obalanser och hälsoproblem, tex förekomst av parasiter, energiproblem, mage- tarm problem, värk mm.
Observera att KiFlow systemet f.n. inte kan utföra egen frekvensscanning.
Vill du läsa lite mer om KiFlow´s bakgrund klicka här
Priser och upplägg, klicka här: Prislista

Boka tid smidigt via Bokadirekt eller ring 0731-812181.
Lämna meddelande och jag ringer upp så snart jag kan. Tack!